Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gammel Testamente

Om forskningsenheden

Forskningsenheden Gammel Testamente samler forskning i faget Gammel Testamente med særligt fokus på gammeltestamentlig teologi, dvs. religiøse betydningsdannelser i bred forstand, disses historiske kontekst og deres nutidige relevans.

Fagets centrum er en videnskabelig, herunder filologisk og historisk funderet, forståelse af teksterne i Det Gamle Testamente.

Faget omfatter også forskning i de gammeltestamentlige teksters omverden, navnlig kultur og mentalitet i oldtidens israelitiske verden, den nære Orient og Middelhavskulturerne.

Forskningsenheden hører under forsknings­programmet Kristendom og teologi i kultur og samfund ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Forskere

Tilknyttede

  • Bernhard Lang, Prof., Dr. theol (Berlin), Adjungeret professor

Institutionelle samarbejdspartnere