Aarhus Universitets segl

Gammel Testamente

Om forskningsenheden

Teksterne og traditionerne i den hebraiske bibel (også kendt som Det Gamle Testamente eller Tanakh) spiller en afgørende rolle i verdensreligionerne kristendom, jødedom og islam. Den hebraiske bibel er en dynamisk samling af skrifter, som har deres oprindelser i den antikke Nærorient og østlige Middelhavskulturer, der er blevet formet gennem århundreder og har inspirerer en stadigt voksende mængde af oversættelser og fortolkninger.

Denne forskningsenhed udforsker de historiske rødder af den hebraiske bibel og andre religiøse tekster fra det samme kulturelle miljø. Målet er at lokalisere disse ældgamle materialer i det religiøse landskab i den antikke Nærorient og tidlige jødiske samfund, samt at undersøge deres efterliv i senere fortolkningsfællesskaber med særlig opmærksomhed på følgende:

● Historiske perspektiver: Teksterne i deres antikke nærorientalske og jødiske sammenhænge i den anden tempelperiode, herunder sammenligning med ugaritisk, assyrisk, babylonisk, græsk og romersk materiale.

● Litterære perspektiver: Disse omfatter, men er ikke begrænset til, den litterære konstruktion af tekster, forskellige tekstlæsningsmetoder og spørgsmålet om kanondannelse i den anden tempelperiode.

● Materiale perspektiver: Manuskriptkulturer, herunder Dødehavsrullerne, samt arkæologiske og artefaktiske genstande fra kontekster, hvori antikke religiøse tekster blev skrevet, redigeret, brugt og fortolket.

● Interkulturel udveksling: Sporing af kontakt mellem kulturer igennem migration, rejser og andre former for interaktion, samt hvordan en sådan kontakt fører til tilpasning og transformation af lokalsamfund.

● Kønsperspektiver: Samfundskonstruktioner af køn og seksualitet samt deres indflydelse på antikke tekster og omvendt.

● Receptionshistorie: Fortolkning af den hebraiske bibels tekster op igennem historien og undersøgelse af deres indflydelse i teologiske, politiske, kunstneriske og andre bevægelser.

Fra februar 2021 til januar 2026 er forskningsgruppen vært for Elisa Uusimäkis ERC-finansierede projekt “An Intersectional Analysis of Ancient Jewish Travel Narratives”. Se: An Intersectional Analysis of Ancient Jewish Travel Narratives (au.dk)

Forskere

Tilknyttede

Institutionelle samarbejdspartnere