Gammel Testamente

Om forskningsenheden

Forskningsenheden Gammel Testamente samler forskning i faget Gammel Testamente med særligt fokus på gammeltestamentlig teologi, dvs. religiøse betydningsdannelser i bred forstand, disses historiske kontekst og deres nutidige relevans.

Fagets centrum er en videnskabelig, herunder filologisk og historisk funderet, forståelse af teksterne i Det Gamle Testamente.

Faget omfatter også forskning i de gammeltestamentlige teksters omverden, navnlig kultur og mentalitet i oldtidens israelitiske verden, den nære Orient og Middelhavskulturerne.

De tilknyttede forskere beskæftiger sig i disse år særligt med emner som:

 • metahistoriske transformationer i det 1. årt. f.Kr.
 • narrativ litteratur
 • kønsforskning
 • reception
 • antropologi
 • mentalitet
 • retshistorie
 • implikationerne af skriftlighed.
 • gammeltestamentlige teologier
 • israelitisk-jødisk religionshistorie i kulturrevolutionært perspektiv  

Forskningsenheden hører under forsknings­programmet Kristendom og teologi i kultur og samfund ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Nyheder

Kommer snarest

Arrangementer

Ingen nyheder i denne liste

Forskere

Tilknyttede

 • Bernhard Lang, Prof., Dr. theol (Berlin), Adjungeret professor

Institutionelle samarbejdspartnere

 • Old Testament Studies, Epistomologies and Methodologies (OTSEM) – netværk for PhD-uddannelse.
 • Misjonshöjskolen i Stavanger (Norge)
 • Menighedsfakultetet i Oslo (Norge)
 • Universitetet i Oslo (Norge)
 • Universitetet i Lund (Sverige)
 • Universitetet i Uppsala (Sverige)
 • Universitetet i Helsinki (Finland)
 • Universitetet i Turkku (Finland)
 • Oxford University (England)
 • Georg-August-Universität, Göttingen (Tyskland)
 • Universitetet i Reykjavik (Island)
 • Københavns Universitet (Danmark)
 • Aarhus Universitet (Danmark)